Нормативно-правова база

Нормативні документи МОН, які знаходяться на обговоренні у 2017 році

Проект Концепції реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Концепція ПЕРЕГЛЯНУТИ). У зазначеній Концепції визначені ключові напрями реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спрямованої на виклики високотехнологічного суспільства.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста від Асоціації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Проект Закону України «Про професійну освіту» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Проект Закону України «Про освіту» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пропозиції, що надійшли до законопроекту «Про освіту» (перейти)


Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріали


Конституція України

Кодекси України

 1. Кодекс законів про працю України;
 2. Господарський кодекс України;
 3. Цивільний кодекс України.

Закони України

 1. Про освіту;
 2. Про вищу освіту;
 3. Про наукову і науково-технічну діяльність;
 4. Про захист персональних даних;
 5. Про науково-технічну інформацію;
 6. Про захист інформації в автоматизованих системах;
 7. Про відпустки;
 8. Про фізичну культуру і спорт;
 9. Про видавничу справу;
 10. Про здійснення державних закупівель;
 11. Про авторське право і суміжні права;
 12. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
 13. Про професійний розвиток працівників Закон України «Про професійний розвиток працівників»
 14. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
 15. Про Голодомор 1932-1933 років в Україні Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні»
 16. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю»
 17. Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів Закон України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»
 18. Про дошкільну освіту Закон України «Про дошкільну освіту»
 19. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
 20. Про охорону дитинства Закон України «Про охорону дитинства»
 21. Про позашкільну освіту Закон України «Про позашкільну освіту»
 22. Про загальну середню освіту Закон України «Про загальну середню освіту»
 23. Про професійно-технічну освіту Закон України «Про професійно-технічну освіту»
 24. Про бібліотеки і бібліотечну справу Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
 25. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року
 2. Про Державну національну програму «Освіта» («України ХХІ століття»);
 3. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення. Постанова КМУ № 32 від 25.01.2017 року Постанова Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності;
 4. Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості;
 5. Про документи про освіту та вчені звання;
 6. Про навчання іноземних громадян в Україні;
 7. Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства;
 8. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів;
 9. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток;
 10. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.

Нормативно-правові акти МОН України

 1.  Про затвердження Положення про дистанційне навчання, наказ від 25.04.2013 № 466;
 2. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказ від 08.04.1993 № 93;
 3. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, наказ від 15.07.1996 № 245;
 4. Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, наказ від 10.12.2003 № 811;
 5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти Постанова КМУ № 266 від 29.04.15 року;
 6. Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів Наказ МОН № 166 від 19.02.15 року
 7. Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка Постанова КМУ № 193 від 31.03.15 року
 8. Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.15 року
 9. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.15 року
 10. Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі Лист МОН № 1/9-32 від 26.01.15 року
 11. Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу Лист МОН № 1/9-19 від 20.01.15 року
 12. Про згоду на обробку персональних даних Лист МОН № 1/9-597 від 17.11.14 року
 13. Щодо видачі документів, що підтверджують право студентів на відстрочку від призову на строкову військову службу Лист МОН № 1/9-454 від 09.09.14 року
 14. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах Наказ МОН № 2 від 06.01.2015 року
 15. Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України Наказ МОН № 981 від 04.09.14 року
 16. Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів та студентів Лист МОН № 1/-444 від 04.09.14 року
 17. Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів Лист МОН № 1/9-414 від 13.08.14 року
 18. Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року
 19. Про проведення заходів щодо протидії тероризму
 20. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року Наказ МОН № 1106 від 06.08.13 року
 21. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року
 22. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси Наказ МОНмолодьспорт № 1060 від 01.10.12 року
 23. Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах Наказ МОНмолодьспорт №136 від 08.02.12 року
 24. Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації» Наказ МОНмолодьспорт №562 від 09.06.11 року
 25. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навч Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року
 26. Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендійНаказ МОН № 261 від 20.02.17 року
 27. Щодо надання деяких роз’ясень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі Лист МОН № 1/9-464 від 06.09.2016 року  
 28. Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН № 1/9-315 від 07.06.17 року

Комментарии закрыты